Styret

Styret

Styreleder: Åse Hilde Andersen tlf: 95851944

Nestleder: Rune Inderhaug

Kasserer: Lene Humblen Hjelset

Styremedlem: Miriam Djaouat

Styremedlem: Frank Tungehaug

Styremedlem: : Maren Bugge

Styremedlem: Amalie Opdahl Fladset

1. varamedlem: Margunn Øverås

2. varamedlem: Marie Berg

3. Varamedlem: Torunn Rørhus

Juniormedlem: Lise Marie Nesje

Vara juniormedlem: Synne Mordal Mikalsen

Revisor: Statsautorisert revisor Odd Ivar Thue er engasjert.