Styret

Styret

Styreleder: Åse Hilde Andersen tlf: 95851944

Nestleder: 

Kasserer: Lene Humblen Hjelset

Styremedlem: Eli Nytun Sæter

Sekretær: Miriam Djaouat

Bygg og vedlikehold: Frank Tungehaug

Sosiale Medier: Maren Bugge

1. varamedlem: Anita Groven

2. varamedlem: Marie Berg

3. Varamedlem: Torunn Rørhus

Valgkomite:

Revisor: Statsautorisert revisor Odd Ivar Thue er engasjert.