Innkalling til årsmøte i Molde hestesportsklubb 2020

Innkalling til årsmøte i Molde hestesportsklubb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Molde hestesportsklubb.
Årsmøtet avholdes 10. Juni, kl 19.00 på kaféen på Skaret.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes til styret senest 05.06.20 til vår epost moldehestesportklubb@msn.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes.
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Den vil bli sendt til de som er på vår mailliste, publisert på vår facebook side og hengt opp på oppslagstavlen i stallen.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Molde hestesportsklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Molde hestesportsklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan vi kontaktes på moldehestesportklubb@msn.com

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen styret.