Høsten 2020

Høsten 2020

Høstens kurs er i gang. Alle som meldte seg på kurs før oppstart, har fått plass, men nå er alle kursene fulle.
Noen av skolehestene er fremdeles ledig på helg, men det krever erfaring.
Ponniriding hver søndag mellom kl 12.00 og 13.00.