Innkalling til årsmøte i Molde Hestesportsklubb 2021

Innkalling til årsmøte i Molde Hestesportsklubb 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Molde hestesportsklubb.
Årsmøtet avholdes 25. Mars, på Molde hestesportsklubb sine lokaler på Skaret.
Stedet møtet blir holdt kan endre seg, da det er avhengig av coronasituasjonen og smittevernregler.
Dette vil bli varslet på vår facebookside og på vår hjemmeside.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 07. Mars til
moldehestesportklubb@msn.com. Vedlagt mal skal brukes.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest
én uke før årsmøtet holdes.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én
måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret