Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Det innkalles herved inn til ekstraordinært årsmøte i Molde Hestesportsklubb. Møtet vil bli holdt i MOLHs lokaler på Skaret, torsdag 15.04.2021 kl. 20.00.
Følgende saker skal opp til behandling:
10 a) Valg av nestleder.
10 c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. d) Valgkomité
med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
10 e) Øvrige valg til utvalg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

  • Arrangements- og kioskutvalg – valg av leder
  • Vedlikeholds utvalg – valg av leder
  • Stall utvalg – valg av leder
  • Sportslig utvalg – valg av leder

    MVH Styret.