Årsmøte 2024

Årsmøte 2024

Årsmøtet utsettes til 17.04.2024 kl 19.30 grunnet feil på klubbens nettside!

Innkommende saker sendes til styret innen 03.04.2024.

Alle spørsmål/saker som gjelder årsmøtet rettes per mail til tonje.vorpenes@bavaria.no.

Valgkomiteen legger frem sin innstilling på årsmøtet. Leder i valgkomiteen: Gunhild Lindquist Talsethagen Tlf: 93816991.

Alle regler om årsmøte kan leses i klubbens lovnorm, dette finnes på vår nettside!

Årsmøtepapir legges fram i cafeen 14 dager før møte! Regnskap 1 uke før møte!